Sorrento 3

Sorrento 3
Oil on canvas
Series: 
The Seaside